Anka obr. PP 1
 

 CEZAR Z KNÍŽECÍHO DVOŘIŠTĚ                      CARO BARBIEROV DOM                HARY Z KRUPINSKEJ DOLINY               BRUTUS Z VRÁNSKÝCH ZÁHRAD        *11.5.1995        

                                                                                                                                           FANDA Z TEPLICKÝCH ZÁHRAD

                                                                                  

                                                                                   LENA Z LUSKY                                    CERO Z CIBÍKA

 

                                                                                                                                                                                 CILKA Z LUSKY                                                                  

                                                                    ANKA Z KNÍŽECÍHO DVOŘIŠTĚ        CEZAR Z TAVÍKOVSKEJ FARMY           JUNEK ZE ŽIŽKOVA RODIŠTĚ                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ANKE Z PANORÁMY STRAKONIC


                                                                                           BRITA ZE STARÉHO VRÁTA             RENO MÝTSKÁ SAMOTA

 

                                                                                                                                      CINO Z LUSKY                                                                                                                                  

 

 CHALKA IROVA JANIN RANČ                         IRO HODKOVIČSKÝ LES                   ATOS Z BOJČÍNA                                HARY Z POZDIŠOVSKEJ DOLINY         * 30.7.2002                                  * 25.12.199                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                       ASTA LÚČNO                                 HESSY HODKOVIČSKÝ LES             FRENK Z MALÉHO MLÝNA

                                                                                                  

                                                                                                          HERA ZE ŽÍRECKÝCH STRÁNÍ

                                                                                                                                   

                                                     ANETA BRUSNÍK II                         CEZAR BE-SA                                    ANDY ROSNÝ HON                                                                        *  20.6.1999                         * 6.2.1993                                                                                                                                        

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                                                                     BESY Z KOŠICKEJ KOTLINY


                                                                                           PRITA Z CIBIKA                                 ARGO BUDVARKA                                                                                                             * 2.7.1997         


                                                                                                                                     GABA Z CIBIKA