Čuvači a my‎ > ‎

pasení ovcí

 
   
 24. 9. 2012
 21. - 23. 9. 2012  Pasení ovcí - zkouška vloh, akce pořádaná KCHSČ

   
   
 

  Tři dny jsem strávila s Beátkou a Ferkou v Martínkovicích testováním vloh k pasení ovcí se závěrečnou zkouškou. Beátka a Ferka zkoušku ZVOP úspěšně složily.

"Zkoušky vloh ovčáckého psa - ZVOP (slouží pro veřejné otestování vloh psa ještě před tím, než se u něj začne s důkladným výcvikem a než se bude moci zúčastnit vyšších zkoušek) ZVOP mohou absolvovat lidé se psy, kteří nemohou se psem pást (nemají ovce ani jiná hospodářská zvířata), aby mohli rozpoznat zda jejich pes má v sobě geneticky zakódované vlastnosti, které může přenášet na své potomstvo."

Ferka pásla ovce s naprostou přirozeností slovenského čuvače. Byla to úžasná podívaná a zážitek. Vždy jsme si mysleli, že k pasení ovcí má Ferka ze všech našich holek nejblíž. Jasně to o víkendu potvrdila. Měli jsme z toho obrovskou radost a Ferka ještě větší. Konečně se mohla projevit.
Ferka po úspěšném složení zkoušky ZVOP dostala ještě příležitost, vyzkoušet si pasení ovcí s přípravou na vyšší zkoušku HWT, ve ktreré je už např. vyhánění z košáru, zahánění zpět a zastávka.

 
 Video je z tréninku na HWT a musím říct, že Ferka to opět zvládala s naprostou jistotou.
 
   

Embed gadget


   
 

 
 
 Video
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotky
12. 8. 2012
 Video  "Hlídači našich stád - pastevecký pes"

Ukázka práce pasteveckého psa - pyrenejského horského psa. Video bylo přeloženo a zpracováno pro Klub chovatelů slovenských čuvačů v ČR.

V posledních letech se v Evropě obnovuje tradice pasteveckých psů jako hlídačů stád a pomocníků pastevců. Jsou znovu využíváni k hlídání stád dobytka, k jejich ochraně před šelmami a zloději. Pyrenejský horský pes je francouzské národní pastevecké plemeno a patří do stejné skupiny pasteveckých psů jako slovenský čuvač. Zjednodušeně lze říci, že slovenští čuvači pracovali u stád dobytka na Slovensku a v Čechách stejně, jako pyrenejští horští psi ve Francii. Toto video ukazuje jednak samotnou práci pyrenejských horských psů, dále pak jak k pastevectví a k pasteveckým psům přistupuje veřejnost a úřady ve Francii. Proto je v mnohém poučné i pro majitele slovenských čuvačů.

   

Embed gadget