Krevní linie v chovu

Krevní linie

Co je to vlastně krevní linie?

Zootechnické definice:

· LINIE je skupina zvířat, která pochází od společného předka, se kterým má shodné morfologické znaky a užitkové
  vlastnosti. U psa jsou to shodné exteriérové a povahové vlastnosti.

· ZAKLADATEL krevní linie je samec – plemeník, který své vlastnosti přenáší výrazně na potomstvo.

· KREVNÍ LINIE (= genealogická linie) je výčtem potomků po zakladateli.

Krevní linie je zootechnická taxonomická jednotka, která se používá v chovech všech zvířat a tedy i psů. Na začátku každé krevní linie stojí významný a výjimečný plemeník, tedy v našem případě chovný pes. Hlavním úkolem udržování existence krevní linie, tedy jejím předáváním z otce na potomky, je zachování výjimečných vlastností chovného psa, který je jejím zakladatelem. Nositelem krevní linie je pouze samec. Štěňata tedy patří do krevní linie svého otce. Název krevní linie získává ze jména jejího zakladatele.
Výjimečné plemenice, u psů tedy chovné feny, mohou zakládat také obdobu krevních linií u psů. V případě předávání vlastností po samicích (tedy v samičí linii) se jim neříká linie, ale rodiny. Toho se ale v chovu slovenských čuvačů nevyužívá.

Krevní linie v chovu slovenských čuvačů

V chovu slovenského čuvače existuje nebo existovalo celkem 5 krevních linií:


AZÚR / KAZO  -  schéma        

     Alan z Krupinskej doliny
Zakladatelem linie byl Azúr (č. 63513) narozený 18. 1. 1962 - původní odchov (otec Veršek z Cerle, matka Gura z Vítova).
V případě, kdy se označuje jako Kazo, je považován za zakladatele linie až syn po Azúrovi Kazo z Veľkého Choča (č. 64634) nar. 24. 4. 1964.
Hlavním úkolem této krevní linie bylo v době jejího založení zlepšení výšky v populaci čuvačů. Dalšími významně předávanými vlastnostmi byl pevný konstituční typ a hnědé až tmavohnědé oko.
Mezi nedostatky této krevní linie patřily volnější pysky, nestandardní nesení ocasu a uší, strmější zaúhlení pánevních končetin a častý výskyt dysplazie kyčelních kloubů. Světlé oko se vyskytlo po českém plemeníkovi Césarovi ze Žíreckých strání.
Za nejvýznamnější plemeníky této krevní linie, kteří ovlivnili dnešní potomstvo, jsou považováni:
Ando z Turčianskej záhrádky, Barón, Dingo a Egon z Turčianských Košút, Arko zo Strážovského lesa, Brutus z Vranských záhrad, Aron Erota nebo Egon z Lusky.


IBRO - schéma

       Ben z Kmeťovho polomu
Zakladatelem byl, Ibro z Hoverly (č. 1271), pes působící především na západě Čech.
Narodil se 22. 8. 1956 jako potomek Diska z Valtířova, jehož otcem byl kuvasz Bosko vom Schwabbauernhof. Uvádí se, že předávání kvalitních vlastností po Ibrovi záviselo také na kvalitě fen. Tato krevní linie se vyznačuje jedinci jemnější konstituce s hnědýma až tmavohnědýma očima. Nedostatky jsou především v nasazení a nesení ocasu a uší.
Významnými plemeníky této krevní linie byli: Barbos Ibro a Blesk z Rokycanských vrchů, Harino z Trenčína, Alan z Kozinova kraje, Kazan z Kraslických pastvin, Ben z Kmeťovho polomu a Ciklon z Rokycanských vrchů.


SIMBA  -  schéma

      Dolly z Knížecího rodiště
Z polského pohraničí pocházel zakladatel této krevní linie Simba z Prus (č. 58175) narozený 7. 7. 1958. Na potomky přenášel většinu dobrých vlastností, ne však v případě blízké příbuzenské plemenitby.
Mezi významné předky patřili psi: Dingo Simba z Rokycanských vrchů, Cézar spod Kubínskej hole, Gero ze Zlaté studny, Doris z Ranče N, Asan z Kaolínového dolu, Ciran Panoráma Strakonic, Cézar z Tavíkovskej farmy. O znovu rozšíření této krevní linie se zasloužil ve své době jediný plemeník této linie Dolly z Knížecího rodiště.UMEK  schéma

             Amír Culkin dvor
Zakladatelem byl pes Umek z Tutlek (č. 58054) narozený 13. 8. 1957, přes jehož předky bychom se dostali až k prvnímu psovi Jerrymu, zakladateli chovu slovenského čuvače u nás. Byl to vůbec první plemeník, se kterým byla započata systematická plemenářská práce.
Představitelé této linie se vyznačují pevným konstitučním typem, dobrou výškou a tmavým okem. Mezi nedostatky patřily následující vady: špatně nesený ocas a v porovnání s ostatními krevními liniemi největší výskyt dysplazie kyčelních kloubů.
Mezi významné plemeníky patřili: Šuhaj a Bojar z Oravskej priehrady, Cézar z Petržalských sadov, Lux z Velkého Choča, Ibro z Ranče N, Eso z Behy nebo Hil z Písecké rozhledny.


NERO  schéma

Linie pojmenovaná po svém zakladateli, kterým byl Nero z Liptovskej Lúžnej (č. 64731, nar. 10. 7. 1961) již vymizela. Tento plemeník pocházel z původního chovu salaše v Liptovskej Lúžnej, kde jej objevil veterinární lékař, který o něm informoval pana doc. Kurze. Po rozhodnutí výboru klubu byl pes koupen a převezen do Vrúťok, kde Nero působil od svých 3 let.Cílem bylo osvěžení krve slovenských čuvačů a zlepšení kvality srsti a pigmentu. Přestože byl v kohoutku pouze 63 cm vysoký, zanechal po sobě dostatečně vysoké potomky.
Významnými plemeníky této krevní linie byli: Umek z Turčianskej záhrádky, Dunaj z Pečenského jezera, Dunaj zo Schindlerovho dvora, Edy z Jizerské Chaloupky, Cézar z Kmochova rodiště, Cár z Podchotára, Ando z Jedlovín, Dar z Krásné samoty atd. Posledním plemeníkem na Slovensku byl, Nano z Polinho dvora (č. 5200, nar. 12. 5. 1985).